Miyazawa Kenji Memorial

Miyazawa Kenji Kinenkan

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県花巻市矢沢1-1-36
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0198-31-2319