Yamamoto Strawberry Farm

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
宮城県亘理郡山元町山寺字稲実60
เว็บไซต์ทางการ
http://www.yamamoto-ichigo.com/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0223-37-4356