Taro Kanko Hotel

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県宮古市田老野原80
เว็บไซต์ทางการ
http://www.city.miyako.iwate.jp/kanko/miyako_tarokankouhotel.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0193-77-3305