พิพิธภัณฑ์วรรณคดีเซนได

มาย่ำไปในป่าแห่งถ้อยคำกันเถอะ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีเซนไดรวบรวมและอนุรักษ์ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักวรรณคดีที่มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดให้สาธารณชนทั่วไปได้เข้าชมสื่อวรรณกรรมสมัยใหม่ซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะที่มีแนวโน้มจะกระจัดกระจายหายไป รวมทั้งเป็นการบอกกล่าวให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้รู้จักผ่านกิจกรรมการค้นคว้าวิจัยและการจัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการเผยแพร่และส่งเสริมวรรณกรรม และยังมีอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์เหมาะที่จะเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น

  • การพิมพ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区北根2-7-1
ราคา
เข้าพิพิธภัณฑ์ฟรี
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับค่าธรรมเนียมในการชมนิทรรศการ
เวลาเปิดทำการ
9.00 - 17.00 น.
(เข้าชมห้องนิทรรศการได้ถึง 16.30 น.)
วันหยุดทำการ
วันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ 11 ตุลาคม), วันถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์), วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์, เดือนธันวาคม), 15 กรกฎาคม, 28 ธันวาคม ~ 4 มกราคม
การเดินทาง
รถไฟใต้ดิน : ลงรถที่สถานี "Dainohara" สายนันโบกุ เดิน 30 นาที
รถบัส: จุดจอดรถบัสหมายเลข 2 ทางออกทิศตะวันตกสถานี JR Sendai รถบัส มุ่งหน้าไป "Miyagi University" เป็นต้น ลงที่ "Kitane Nichome- Bungakukan Mae" เดิน 5 นาที
ที่จอดรถ
40 คัน
เว็บไซต์ทางการ
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์วรรณคดีเซนได
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีเซนได
หมายเลขโทรศัพท์
022-271-3020
อีเมล
bungakukan@sendai-lit.jp