Denkoku No Mori Yonezawa City Uesugi Museum

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県米沢市丸の内1-2-1
เว็บไซต์ทางการ
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/uesugi.htm
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0238‐26‐8001