Hekishoji Temple Museum

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田3地割32番地
เว็บไซต์ทางการ
http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/13,3766,42,47,html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0197-85-3330