[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี - (ทัวร์โรงบ่ม บริษัท โมโมกาวะ จำกัด)(บริษัท โมโมกาวะ จำกัด)

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี - (ทัวร์โรงบ่ม บริษัท โมโมกาวะ จำกัด)

ประวัติศาสตร์การผลิตสาเกของเราเริ่มต้นตั้งแต่สิ้นสุดยุคสมัยเอโดะ  โรงบ่มเหล้ามุราอินั้นตั้งขึ้นเมื่อปี 1889 โดยเริ่มแรกได้ผลิตสาเกในชื่อ "โมโมกาว่า" ในปี 1944 ได้รวมตัวกับผู้ผลิตจากคิตะคาตะ และ ชิโมคิตะ ในจังหวัดอาโอโมริ ตั้งเป็น บริษัท นิกาตะ ชูโซ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โมโมกาวะ จำกัด ในปี 1984 ที่ลอบบี้ทางเข้าได้มีการจัดแสดง โมโมกาวะ "สุกิทามะ" สินค้าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งญี่ปุ่น อย่าง "โอสุกิทามะ ที่หนึ่งแห่งญี่ปุ่น" และ "สุกิทามะ (หรืออีกชื่หนึ่งคือ ชูริน) ทุกๆ สิ้นเดือนธันวาคมจะมีการพิธีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยจะมีสุกิทามะลูกใหม่ปรากฏขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県上北郡おいらせ町上明堂112
ราคา
ฟรี
เวลาเปิดทำการ
8:30-17:00
วันหยุดทำการ
เสาร์, อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่จำเป็น
ประมาณ 1 ชั่วโมง, ในวันหยุดประมาณ 40 นาที

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0178-52-2241