เยือนสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์เดวะซังซัง “ภูเขาฮากุโระ - ภูเขากัซซัง - ภูเขายุโดโนะ”

ไปสักการะทั้งสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเดวะซังซัง (ภูเขาฮากุโระ - ภูเขากัซซัง - ภูเขายุโดโนะ) ที่ควบคุม "อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" ด้วยทัวร์ 1 คืน 2 วัน

◆ ไปเยือนทั้งสามภูเขาของเดวะซังซัง (ภูเขาฮากุโระ - ภูเขากัซซัง - ภูเขายุโดโนะ) ที่กล่าวกันว่าเป็นภูเขาที่ควบคุม "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่จะทำให้คุณได้เกิดใหม่

◆ แถวต้นซีดาร์บนภูเขาฮากุโระที่ได้รับดาวมิชลินสามดวง มีอายุระหว่าง 350 - 500 ปีตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามสองฝั่งของขั้นบันไดหิน 

◆ เยือนภูเขากัซซังสถานีที่ 8 มิดางะฮาระ ที่มีพันธุ์พืชภูเขาสูงอันอุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเขียวขจี สักการะศาลเจ้ามิดะฮาระ ศาลเจ้ากลางของภูเขากัซซัง

<วันออกเดินทาง> 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน

<กำหนดการเดินทาง> ◯ วันที่ 1 สถานี JR Tsuruoka (ออกเดินทางเวลา 13:25) - ประตูซุยชินมง ภูเขาฮากุโระ (13:55) ・・・ [มรดกของประเทศญี่ปุ่น] สมบัติชาติ เจดีย์ 5 ชั้นแห่งภูเขาฮากุโระ ・・・ [มรดกของประเทศญี่ปุ่น] แถวต้นซีดาร์ตามเส้นทางในศาลเจ้า ··· ประตูซุยชินมง (14:55) ― <ถนน Hagurosan Toll Road> ― [มรดกของประเทศญี่ปุ่น] ศาลเจ้าซันจิงโงไซเด็น  (เข้าสักการะฟรี / 15: 10-16: 10) ― < Hagurosan Toll Road> ― โรงแรม Tokyo Daiichi Hotel Tsuruoka [ค้างคืน] (ถึงประมาณ 16:50 น.)

◯ วันที่ 2 โรงแรม (8:00) - ภูเขากัซซังสถานีที่ 8 (9:20) ・ ・ ・ <มิดางะฮาระ> ・ ・ ・ ศาลเจ้ากลางของภูเขากัซซัง/ศาลเจ้ามิดะฮาระ (สักการะ) ・ ・ ・ ภูเขากัซซังสถานีที่ 8 (10:20) ― 《Yamagata Expressway》 ― 〈Yudonosan Toll Road〉 ― สำนักธรรมภูเขายุโดโนะ (อาหารกลางวันรับประทานอาหารมังสวิรัต/12:15 - 13:05) ≠〈รถบัสสำหรับไปสักการะ〉≠【มรดกของประเทศญี่ปุ่น】ศาลเจ้าหลักของภูเขายุโดโนะ(สักการะ/13:40~14:45)≠〈ถบัสสำหรับไปสักการะ〉≠ Yosonosan Rest House ―〈Yudonosan Toll Road〉―《Yamagata Expressway》―สถานี JR Tsuruoka(ถึง 16:05)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県鶴岡市羽黒町手向字手向7
ราคา
[กรณี 2 คนต่อ 1 ห้อง]
4 คน 27,300เยน/3 คน 32,200 เยน/2 คน 42,000 เยน/1 คน 72,500 เยน
วันหยุดทำการ
อาจไม่สามารถจัดได้เนื่องจากช่วงเวลาของงานเทศกาลและเหตุผลอื่นๆ
การเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมงจากสถานี Tokyo ถึงสถานี Tsuruoka โดย Joetsu Shinkansen - Uetsu Line / 2 ชั่วโมง 30 นาทีโดยรถบัสด่วนจาก Sendai
ที่จอดรถ
ที่จอดรถทางออกทิศเหนือสถานีสึรุโอกะ, ที่จอดรถมัลลิกา (Mallika Parking Lot) เป็นต้น/ ไม่สามารถจอดรถบัสขนาดใหญ่ได้
เว็บไซต์ทางการ
สำนักงานใหญ่โชโคทราเวล การท่องเที่ยวในยะมะงะตะ
เวลาที่จำเป็น
วันที่ 1: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที / วันที่ 2: ประมาณ 8 ชั่วโมง
หมายเหตุ
・การเข้าสักการะที่ศาลเจ้าหลักของภูเขายุโดโนะ ผู้เข้าสักการะจะต้องถอดรองเท้าจนเหลือแต่เท้าเปล่า และกรุณานำผ้าขนหนูไปด้วย
・หากท่านมีอาการแพ้อาหารหรือแพ้ใดๆ กรุณาแจ้งล่วงหน้า

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
สำนักงานใหญ่โชโคทราเวล โชโคคอร์ปอเรชั่น/คามิบายาชิ, อิชิคาวะ, โฮชิโนะ
หมายเลขโทรศัพท์
0235-24-2550
เบอร์แฟ็กซ์
0235-23-5792
อีเมล
wecare@shoko-corpo.jp