การเก็บผลไม้

ทางตะวันตกของเมืองฟุกุชิมินั้น มีสวนผลไม้ทอดยาวตลดเส้นทางหมายเลข 5 จึงเป็นสถานที่ที่รู้จักกันในชื่อ "ฟรุตไลน์" เส้นทางผลไม้

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県福島市

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
024-531-6432