Geto Kogen Ski Resort

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県北上市和賀町岩崎新田国有林内
เว็บไซต์ทางการ
http://geto8.com/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0197-65-9000

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

รถไฟเหมาขบวนสายโอฟุนาโตะและล่องเรือตอนกลางคืนชมเคะเซนนุมะ
รายละเอียด
ชิราคามิซันจิ
รายละเอียด
Akamizu Gorge
รายละเอียด
"น้ำพุร้อนแนวใหม่ของโทโฮคุ โปรแกรมที่พัก หมู่บ้านฮานามากิอ…
รายละเอียด
บึงเคะโจ
รายละเอียด