อดีตสิ่งก่อสร้างระบบประปาซุยเก็นจิโอมินาโตะ (ภายในสวนซุยเกนจิ)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県むつ市宇田町20
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)
หมายเหตุ
※สวนซุยเก็นจิกำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ (มีกำหนดการจนถึงปีงบประมาณ ค.ศ.2023)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0175-22-1111