Shukunegi

พื้นที่
สะโดะ
จังหวัดนิอิกะตะ
อกหมวดหมู่
ธรรมชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県佐渡市宿根木
เว็บไซต์ทางการ
http://shukunegi.com
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0259-86-3200

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

Old Wakabayashi Family's House
รายละเอียด