Matsushima Fish Market

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂4-10
เว็บไซต์ทางการ
http://www.sakana-ichiba.co.jp/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
022-353-2318