Ueda no Sato

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県南魚沼市長崎2970-1
เว็บไซต์ทางการ
http://uedanosato.com/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
025-782-1197