Mizuhiki Magariya Shuraku

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県南会津郡南会津町水引
เว็บไซต์ทางการ
http://www.tateiwa-tic.jp/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0241-78-2546

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

Sukagawa-shi Historical Museum
รายละเอียด