หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 8 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Ohuchijuku Snow Festival

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Ohuchijuku Snow Festival

Mizuhiki Magariya Shuraku

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Mizuhiki Magariya Shuraku

Yunokami Onsen

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Yunokami Onsen

The Stage of Hinoemata

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
The Stage of Hinoemata

Maezawa Magariya Shuraku

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Maezawa Magariya Shuraku

โอะอุจิจุคุ

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

หมู่บ้านที่พักShimono-kaidoเป็นที่พักในเส้นทางเดินระหว่าง Aizuwakamatsu และ…

詳細はこちら
โอะอุจิจุคุ

โทโนะเฮทสึริ

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

"โทโนะเฮทสึริ" เป็นผาหินรูปทรงแปลกตาราวกับถูกแกะสลักให้เป็นหอคอย เรียงตัวต่อกันเป็นเวลาน…

詳細はこちら
โทโนะเฮทสึริ

Aizu Tajima Gion Festival

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Aizu Tajima Gion Festival
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!