The Stage of Hinoemata

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県南会津郡檜枝岐村居平 檜枝岐の舞台
เว็บไซต์ทางการ
http://www.oze-info.jp/kabuki/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0241-75-2432