ศูนย์วัฒนธรรมโบราณคดีเมืองฮะชิโนะเฮะ พิพิธภัณฑ์โคเระกาวะ โจมง-คัง

1 ใน 3 สมบัติของชาติในจังหวัดอะโอโมริ มีตุ๊กตาดินเผา "กัสโช โดกุ" อยู่ในคอลเลกชันการจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์โคเระกาวะ โจมง-คังได้ทำการเผยแพร่วัฒนธรรมยุคโจมงอันโดดเด่นของฮะชิโนะเฮะไปทั่วประเทศญี่ปุ่นผ่านการจัดแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบจากซากโบราณสถานโคเระกาวะและคาซาฮาริ และยังได้ทำการวิจัยและศึกษาค้นคว่าเกี่ยวกับสมบัติทางวัฒนธรรมที่ถูกฝังอยู่ภายในเมืองฮะชิโนะเฮะ ภายนอกอาคารได้รับการออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจเป็น ""บ้านหลุมยุคโจมง"" และ ""เครื่องเคลือบสีดำและแดง"" พื้นที่เอเทรียม (ลานกลางอาคาร) ตั้งอยู่ตรงกลางของอาคารและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพรอบด้านของอาคารทั้งหลัง

 ห้องนิทรรศการถาวรบนชั้น 2 ประกอบไปด้วย (1) โรงละครที่ชวนให้จินตนาการถึงโลกในยุคโจมง (2) มุมที่ถ่ายทอดความงามของโจมงออกมาอย่างละเอียดอ่อน และ (3) มุมที่อธิบายผลการขุดค้นและการวิจัยที่ซากโบราณสถานโคเระกาวะ, สมบัติของชาติ ""กัสโช โดกุ"" ที่ขุดพบในซากโบราณสถานคาซาฮาริถูกจัดแสดงไว้เป็นเหมือนดั่งเป็นสัญลักษณ์, ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับโลกแห่งจิตวิญญาณของโจมง นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ติดกับชั้นหนึ่ง ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ และมุมอ่านหนังสือในห้องสมุด ให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินกับการใช้เวลาท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

 ซากโบราณสถานยุคหินโคเระกาวะ ซึ่งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์โคเระกาวะ โจมง-คังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2021 โดยเป็น ""ส่วนหนึ่งของแหล่ง โบราณสถานยุคโจมงของฮอกไกโดและภูมิภาคโทโฮคุตอนเหนือ"" นอกจากกัสโช โดกุแล้ว ยังมีการจัดเก็บและจัดแสดงสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ซากโบราณสถานโคเระกาวะและซากโบราณสถานคาซาฮาริ 1 ด้วย ให้คุณได้ชมในคราวเดียวกัน

○กิจกรรมการเรียนรู้ มีหลากหลายเมนูกิจกรรม เช่น ・การก่อไฟ…ฟรี/ ทำจี้มากาทามะจากแร่ทาร์ … 300 เยน


ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県八戸市大字是川字横山1
วันหยุดทำการ
วันจันทร์ (วันจันทร์ในสัปดาห์ที่ 1, เปิดทำการหากเป็นวันหยุดราชการ-วันหยุดชดเชย)
วันถัดจากวันหยุดราชการ-วันหยุดชดเชย (เปิดทำการหากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ)
วันสิ้นปีวันขึ้นปีใหม่ (27 ธันวาคม - 4 มกราคม)
เกี่ยวกับวันหยุด /วันปิดทำการชั่วคราว หรืออีเวนต์ต่างๆ โปรดดูที่เว็บไซต์ (https://www.korekawa-jomon.jp/)
การเดินทาง
● จากทางออก Hachinohe IC ของทางด่วน Hachinohe Expressway ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
● จากสถานี JR Hachinohe โดยสารรถแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
● จากสถานี JR Hachinohe (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ) ทางออกทิศตะวันออก บัสเทอมินอล หมายเลข 4 รถบัสบริษัท Nanbu (ไปโคเระกาวะ โจมง-คัง) → ลงรถที่ป้าย Korekawa Jomon Kan
Lapia บัสเทอมินอล - จูชินไก รถบัสบริษัท Nanbu (J42,J112) → ลงรถที่ป้าย Korekawa Jomon Kan
จุดจอดจถ จูชินไก บัสเทอมินอล หมายเลข 3 (ถนนจูโอ) ไป J43 Korekawa danchi (1-chome) → ลงรถที่ป้าย Korekawa Jomon Kan
เว็บไซต์ทางการ
ศูนย์วัฒนธรรมโบราณคดีเมืองฮะชิโนะเฮะ พิพิธภัณฑ์โคเระกาวะ โจมง-คัง
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)
หมายเหตุ
※มีค่าธรรมเนียมนิทรรศการพิเศษในช่วงที่จัดนิทรรศการพิเศษ
※20 คนขึ้นไป คิดค่าเข้าชมแบบหมู่คณะ
※ภาคผนวก (หอศึกษาโจมง) และซากโบราณสถานยุคหินโคเระกาวะไม่สามารถเข้าชมได้ในขณะนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโบราณสถาน
※นร.ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นภายในเมืองเข้าชมฟรี
※ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีในเมืองครึ่งราคา
※ผู้ถือ ""ใบรับรองความพิการทางร่างกาย"" ""ใบรับรองการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากสงคราม"" ""ใบรับรองการอุปถัมภ์ (การฟื้นฟูสมรรถภาพ)"" หรือ ""ใบรับรองความพิการทางจิต"" และผู้ติดตามหนึ่งคนจะได้รับค่าเข้าชมครึ่งราคา

<เกี่ยวกับไกด์>
มีอาสาสมัครบรรยายนิทรรศการ (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) ให้ฟรี
※เมื่อกำหนดวันเข้าชมได้แล้ว กรุณาจองล่วงหน้าให้เร็วที่สุด (1 สัปดาห์ล่วงหน้า)
※โดยเฉพาะการบรรยายนิทรรศการเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาจองล่วงหน้าให้เร็วที่สุด (1 สัปดาห์ล่วงหน้า)

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
ศูนย์วัฒนธรรมโบราณคดีเมืองฮะชิโนะเฮะ พิพิธภัณฑ์โคเระกาวะ โจมง-คัง
หมายเลขโทรศัพท์
0178-38-9511