ศาลเจ้าหลักยุโดโนะซัง

Yudonosan Jinja

เขายุโดโนะซังที่บำเพ็ญเพียร ไม่ลั่นวาจา ไม่ฟังวาจา มีความสูงถึง 1500 เมตร ต่อกับเขากัดซังด้านตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิวเขาที่ไม่ชันมาก และศาลเจ้าหลักที่อยู่ด้านในเขาอิเดฮะซังนั้น ห้ามถ่ายรูป และต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปได้ เข้มงวดต่อผู้เข้าไปสักการะมาก ปิดเขาในช่วงฤดูหนาวช่วงต้นเดือนพ.ย. จนถึงปลายเดือนเม.ย.

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県鶴岡市田麦俣六十里山7
เว็บไซต์ทางการ
The Three Mountains of Dewa
สังคมออนไลน์
Mt. Yudono Sanrojo
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0235-62-2355