หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 25 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Yokote Snow Festival (Kamakura)

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Yokote Snow Festival (Kamakura)

Kawarage Jigoku

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kawarage Jigoku

Abe Ryokan

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Abe Ryokan

Iwaido Cave

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Iwaido Cave

Oyasukyo Daifunto

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Oyasukyo Daifunto

Nikaho Highlands

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Nikaho Highlands

Kawara no Yukko

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kawara no Yukko

Kamakaura Museum

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kamakaura Museum

Nakajimadai Shishigahana Marsh

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Nakajimadai Shishigahana Marsh

Yunosawa Onsen / Yokobori Onsen

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Yunosawa Onsen / Yokobori Onsen

เทศกาลโคมาจิ

 • จังหวัดอะคิตะ

กล่าวกันว่าอำเภอยุซะวะ จังหวัดอะคิตะเป็นบ้านเกิดของนักกวีชื่อโอโนะโนะโคมาจิซึ่งขึ้นชื่อว…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
เทศกาลโคมาจิ

การร่ายรำเทศกาลโอบ้งในอิชิโมะไน

 • จังหวัดอะคิตะ

“การร่ายรำเทศกาลโอบ้งในอิชิโมะไน” ของตำบลอุโกะ จังหวัดอะคิตะเป็นหนึ่งในสามอั…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
การร่ายรำเทศกาลโอบ้งในอิชิโมะไน

Strawberry Picking in Komachino

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Strawberry Picking in Komachino

Gotenmari

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Gotenmari

โมะโทะเดคิ-ฮุคุริวซุย(น้ำตกนะโซะโนะชิโรทาคิ)

 • จังหวัดอะคิตะ

เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำผ่านชั้นใต้ดินของภูเขาChōkai มีความสูง5เมตร ความกว้างประมาณ 3 เมตร…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
โมะโทะเดคิ-ฮุคุริวซุย(น้ำตกนะโซะโนะชิโรทาคิ)

Sukayu Walk

Sukayu Walk

Akita Furusatomura

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Akita Furusatomura

Oyasukyo Icicle

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Oyasukyo Icicle

Kawatsura Shikki

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kawatsura Shikki

โดโระยุออนเซ็น

 • จังหวัดอะคิตะ

เป็นสถานที่สำหรับการรักษาโรคด้วยการแช่น้ำพุร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งผุดอยู่ในบริเวณลึกข…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
โดโระยุออนเซ็น

Tensho-no-Taki

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Tensho-no-Taki

Inukko Dog Festival

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Inukko Dog Festival

Akinomiya Onsenkyo

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Akinomiya Onsenkyo

Masuda Storehouses

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Masuda Storehouses

โอยาสุเคียวออนเซ็น

 • จังหวัดอะคิตะ

หุบเขาโอยาสุเกิดจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำที่กัดเซาะริมสองฝั่งเป็นระยะเวลาหลายปีจนลึ…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
โอยาสุเคียวออนเซ็น
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!