"น้ำพุร้อนแนวใหม่ของโทโฮคุ โปรแกรมที่พัก สุกายุออนเซน"(บริษัท ฮันคิว ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

น้ำพุร้อนสไตล์ใหม่ที่ช่วยให้คุณเสริมสร้างสุขภาพความงดงามทั้งกายและใจ มาสัมผัสประสบการณ์การบำบัดโดยใช้น้ำพุร้อน ณ ซากุยะออนเซน ที่รู้จักกันดีในสถานที่ๆ มีห้องอาบน้ำสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในการใช้น้ำร้อนมีสถานะเป็นกรด

โทโฮคุ ดินแดนที่มีชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนออนเซนของประเทศญี่ปุ่น โดยมีบ่อน้ำพุร้อนชั้นน้ำรวมตัวอยู่มากมายก คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิวทิวทัศน์สุดแสนงดงามจากคาวมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอดีตที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ซุกายุออนเซน เป็นบ่อน้ำพุร้อนออนเซนที่ต้ั้งอยู่บนระดับความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี จากชื่อของมันได้บ่งบอกถึงชื่อเสียงของน้ำพุร้อนที่มีความเป็นกรดและร้อน ประกอบกันได้รับฉายาว่า "ฮิบะเซนนินิฟุโระ" หรือ บ่อน้ำที่ "สามารถแช่ได้พร้อมกันพันคน" จากซุกายุออนเซนคุณสามารถสัมผัสเสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุไปพร้อมกับการชำระร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงการเรีนยรู้วัฒนธรรมบ่อน้ำพุร้อนออนเซนของญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่