ซากุระพันต้น "ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ" ที่ริมแม่น้ำชิโรอิชิ

สถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียง ตัวแทนของเมืองมิยะงิและภูมิภาคโทโฮคุ

ที่ริมฝั่งของแม่น้ำชิโรอิชิที่ไหลผ่านเมืองโอกาวาระ จะมีต้นซากุระเรียงรายต่อกันยาวประมาณ 8 กม. ยาวไปจนถึงเมืองชิบาตะที่อยู่ใกล้เคียง ถูกเรียกว่า "ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ"

"อุโมงค์ซากุระ" ประมาณ 1,200 ต้น มีอายุมากกว่า 90 ปี   ในช่วงฤดูที่ดอกซากุระบาน (ต้น - กลางเดือนเมษายน) ภาพของเทือกเขาซาโอะที่ยังมีหิมะปกคลุมบางๆ กับแถวต้นซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งและสะท้อนกระทบกับผิวน้ำของแม่น้ำชิโรอิชิ จะแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนกันอย่างประณีตของธรรมชาติ

จนได้รับการรับรองให้เป็น “1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น” โดยสมาคมซากุระแห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน100 วิวต้นไม้ริมของประเทศญี่ปุ่น” และ “1 ใน 100 เส้นทางเดินเล่น” โดยบริษัทโยมิอุริชิมบุน  ในปัจจุบัน นอกจากคนในเมืองแล้วที่นี่ยังคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศญี่ปุ่นที่อยากจะมาดื่มด่ำกับการเที่ยวชมดอกซากุระ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
宮城県โองาวาระมะจิ อำเภอชิบาตะ - ชิบาตะมะจิ อำเภอชิบาตะ
การเดินทาง
○ เดิน 20 นาทีจากสถานี Ogawara ของ JR Tohoku Line
※เป็นเวลาที่ต้องใช้เพื่อไปถึงฝายนิราคามิเซกิซึ่งเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุด
○ 20 นาทีโดยรถยนต์จาก Murata IC บนถนน Tohoku Expressway
○ 15 นาทีโดยรถยนต์จาก Shiroishi IC บนถนน Tohoku Expressway
เว็บไซต์ทางการ
เว็บไซต์ท่องเที่ยวเมืองโอกาวาระ สัญลักษณ์ของเมือง "ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ"

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
ฝ่ายการค้าและการท่องเที่ยวเมืองโอกาวาระ
หมายเลขโทรศัพท์
0224-53-2659
เบอร์แฟ็กซ์
0224-53-3818
อีเมล
syoukou@town.ogawara.miyagi.jp

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ถ้ำอะบุคุมะ
รายละเอียด