เพลิดเพลินไปกับอินาวาชิโระและอุระบันได

เพลิดเพลินไปกับอุระบันไดและทะเลสาบอินาวาชิโระ ปาฏิหาริย์แห่งธรรมชาติ

โกลด์ไลน์ → ทะเลสาบฮิบาระ → โกชิคินุมะ → เท็นเคียวคาคุ → ลงจอด

จุดแนะนำ

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามของอุระบันไดที่สร้างขึ้นด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ