ศาลเจ้าชินซาน

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นปูชนียสถานของภูเขาชินซานอันศักดิ์สิทธิ์มาแต่บราณ เนื่องจากเป็นดินแดนแห่งนามาเกยูการิ เดือนกุมภาฯของทุกปีจะมีเทศกาลนามาเกเซโดะ และมีพิพิธภัณฑ์ "นามาเกกัง" อันมีชื่อ เพราะรวบรวมหน้ากากนามาเกะไว้มากมาย

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢97
ราคา
ไม่มีค่าบริการ
เว็บไซต์ทางการ
http://www.namahage.ne.jp/~shinzanjinja
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0185-33-3033

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

สวนซากปราสาทชิบาตะ
รายละเอียด