Yonezawa Castle Ruins / Matsugasaki Park

Yonezawa Joseki / Matsugasaki Koen

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県米沢市丸の内1-4-13
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0238-22-5111