หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 76 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Ohuchijuku Snow Festival

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Ohuchijuku Snow Festival

Aizu Decorated Candle Festival - Yukihotaru -

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Aizu Decorated Candle Festival - Yukihotaru -

Chagchag-Umako

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Chagchag-Umako

Yokote Snow Festival (Kamakura)

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Yokote Snow Festival (Kamakura)

Matsushima Oyster Festival

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Matsushima Oyster Festival

Tray of the Matsushima river-floating offering lanterns ce…

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Tray of the Matsushima river-floating offering lanterns ce…

Sendai Tanabata Fireworks

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Sendai Tanabata Fireworks

โซมะโนะมะโอะอิ

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

“Soma-Umaoi”มีประวัติศาสตร์มานานมากกว่าพันปี ตั้งแต่สมัยซามูไรMasakado Taira…

詳細はこちら
โซมะโนะมะโอะอิ

โชว์ ดอกไม้ไฟแห่งชาติ"ดอกไม้ไฟDaikyoku"

 • จังหวัดอะคิตะ

การแข่งขันพลุดอกไม้ไฟของที่นี่ถือเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจุด…

詳細はこちら
โชว์ ดอกไม้ไฟแห่งชาติ"ดอกไม้ไฟDaikyoku"

Hidaka Hibuse Festival

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Hidaka Hibuse Festival

Namahage Sedo Festival

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Namahage Sedo Festival

Michinoku YOSAKOI Festival

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Michinoku YOSAKOI Festival

Echigo Urasa Bishamon Hall Nude Jostle Festival

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Echigo Urasa Bishamon Hall Nude Jostle Festival

Aizu Festival

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Aizu Festival

Kakunodate Cherry Blossom Festival

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Kakunodate Cherry Blossom Festival

Mt. Osore Festival

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
Mt. Osore Festival

Kokuseki-ji Somin-sai

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Kokuseki-ji Somin-sai

เทศกาลหน้าร้อน ฮานะงาซะ ยามางะตะ

 • จังหวัดยะมะกะตะ

詳細はこちら
เทศกาลหน้าร้อน ฮานะงาซะ ยามางะตะ

เทศกาล อาคิตะ คันโต

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
เทศกาล อาคิตะ คันโต

Tokamachi Snow Festival

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Tokamachi Snow Festival

Fujiwara Spring Festival

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Fujiwara Spring Festival

Hatsuuma Festival "Hiding fire tiger dance"

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Hatsuuma Festival "Hiding fire tiger dance"

Taimatsu Akashi

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Taimatsu Akashi

เทศกาลกลองไทโกะ โมริโอกะ

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
เทศกาลกลองไทโกะ โมริโอกะ

Nishimonai Bon Dance

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Nishimonai Bon Dance

เทศกาลโคมไฟ อาโอโมริ เนบุตะ

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
เทศกาลโคมไฟ อาโอโมริ เนบุตะ

Sendai-Aoba Festival

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Sendai-Aoba Festival

Nagaoka Festival Grand Fireworks

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Nagaoka Festival Grand Fireworks

Imoni Festival

 • จังหวัดยะมะกะตะ

詳細はこちら
Imoni Festival

Hachinohe Embri

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
Hachinohe Embri

Fukushima straw sandals Festival

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Fukushima straw sandals Festival

Yonezawa Uesugi Festival

 • จังหวัดยะมะกะตะ

詳細はこちら
Yonezawa Uesugi Festival

Kitakami Tensho-chi Cherry Blossom Festival

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Kitakami Tensho-chi Cherry Blossom Festival

SENDAI Pageant of Starlight

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
SENDAI Pageant of Starlight

Murayama Tokuuchi Festival

 • จังหวัดยะมะกะตะ

詳細はこちら
Murayama Tokuuchi Festival

Tono Dobekko Festival

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Tono Dobekko Festival

Shiogama Minato Festival

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Shiogama Minato Festival

Hanamaki Festival

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Hanamaki Festival

Aizu Tajima Gion Festival

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Aizu Tajima Gion Festival

เทศกาลหุ่นโคมไฟ โกโจกาวะราตะ ทะจิเนะบุตะ

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
เทศกาลหุ่นโคมไฟ โกโจกาวะราตะ ทะจิเนะบุตะ
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!