ภูมิภาคโทโฮคุมีอาณาเขตที่กว้างขวาง การจะเดินทางให้ได้รอบๆ นั้น ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวเสียก่อน
หลังจากที่เดินทางเข้าพื้นที่โทโฮคุแล้ว จะเลือกใช้เป็นการเช่ารถเช่าในพื้นที่ หรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟ เป็นต้น ก็ได้
โดยให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางต่างๆ โดยดูจากเป้าหมายการท่องเที่ยวหรือระยะเวลาในการท่องเที่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีแพลนการท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่าย จากการรวมผสมวิธีการเดินทางทางรถไฟ และรถเช่า เป็นต้น อีกด้วย

เดินทางโดยใช้รถไฟ

โตเกียว - ยะมะกะตะ

 • โตเกียว
 • รถไฟ ชิงคันเซนยะมะกะตะ2 ชั่วโมง 45 นาที
 • ยะมะกะตะ

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินฮาเนดะ - สนามบินยะมะกะตะ

 • สนามบินฮาเนดะ
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์1 ชั่วโมง 5 นาที
 • สนามบินยะมะกะตะ

สนามบินฮาเนดะ - สนามบินโชไน

 • สนามบินฮาเนดะ
 • สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์1 ชั่วโมง
 • สนามบินโชไน

เดินทางโดยใช้รถบัสด่วน

โตเกียว - รอบๆ สถานียะมะคะตะ

 • โตเกียว
 •  6 ชั่วโมง
 • รอบๆ สถานียะมะคะตะ