ภูมิภาคโทโฮคุมีอาณาเขตที่กว้างขวาง การจะเดินทางให้ได้รอบๆ นั้น ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวเสียก่อน
หลังจากที่เดินทางเข้าพื้นที่โทโฮคุแล้ว จะเลือกใช้เป็นการเช่ารถเช่าในพื้นที่ หรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟ เป็นต้น ก็ได้
โดยให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางต่างๆ โดยดูจากเป้าหมายการท่องเที่ยวหรือระยะเวลาในการท่องเที่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีแพลนการท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่าย จากการรวมผสมวิธีการเดินทางทางรถไฟ และรถเช่า เป็นต้น อีกด้วย

เดินทางโดยใช้รถไฟ

โตเกียว - นิอิกะตะ

  • โตเกียว
  • รถไฟ ชิงคันเซนโจเอะสึ1 ชั่วโมง 50 นาที
  • นิอิกะตะ

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินนานาชาตินาริตะ - สนามบินนิอิกะตะ

  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์1 ชั่วโมง 5 นาที
  • สนามบินนิอิกะตะ

เดินทางโดยใช้รถบัสด่วน

โตเกียว - รอบๆ สถานีนิอิกะตะ

  • โตเกียว
  •  5 ชั่วโมง 10 นาที
  • รอบๆ สถานีนิอิกะตะ