ภูมิภาคโทโฮคุมีอาณาเขตที่กว้างขวาง การจะเดินทางให้ได้รอบๆ นั้น ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวเสียก่อน
หลังจากที่เดินทางเข้าพื้นที่โทโฮคุแล้ว จะเลือกใช้เป็นการเช่ารถเช่าในพื้นที่ หรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟ เป็นต้น ก็ได้
โดยให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางต่างๆ โดยดูจากเป้าหมายการท่องเที่ยวหรือระยะเวลาในการท่องเที่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีแพลนการท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่าย จากการรวมผสมวิธีการเดินทางทางรถไฟ และรถเช่า เป็นต้น อีกด้วย

เดินทางโดยใช้รถไฟ

นาโกย่า - ชินอะโอะโมะริ

  • นาโกย่า
  • รถไฟ ชิงคันเซนโทไคโด1 ชั่วโมง 40 นาที
  • โตเกียว
  • รถไฟ ชิงคันเซนโทโฮคุ3 ชั่วโมง
  • ชินอะโอะโมะริ

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินโคะมะคิ - สนามบินอะโอะโมะริ

  • สนามบินโคะมะคิ
  • สายการบินฟูจิดรีมแอร์ไลน์1 ชั่วโมง 20 นาที
  • สนามบินอะโอะโมะริ