ภูมิภาคโทโฮคุมีอาณาเขตที่กว้างขวาง การจะเดินทางให้ได้รอบๆ นั้น ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวเสียก่อน
หลังจากที่เดินทางเข้าพื้นที่โทโฮคุแล้ว จะเลือกใช้เป็นการเช่ารถเช่าในพื้นที่ หรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟ เป็นต้น ก็ได้
โดยให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางต่างๆ โดยดูจากเป้าหมายการท่องเที่ยวหรือระยะเวลาในการท่องเที่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีแพลนการท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่าย จากการรวมผสมวิธีการเดินทางทางรถไฟ และรถเช่า เป็นต้น อีกด้วย

เดินทางโดยใช้รถไฟ

ซัปโปโร - ชินอะโอะโมะริ

 • ซัปโปโร
 • รถไฟ ด่วนพิเศษซูเปอร์โฮะคุโตะ3 ชั่วโมง 20 นาที
 • ชินฮะโกะดะเตะโฮะคุโตะ
 • รถไฟ ชิงคันเซนฮอกไกโด1 ชั่วโมง
 • ชินอะโอะโมะริ

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินชินชิโตะเสะ - สนามบินอะโอะโมะริ

 • สนามบินชินชิโตะเสะ
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ / สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์50 นาที
 • สนามบินอะโอะโมะริ

สนามบินโอะคะดะมะ - สนามบินมิสะวะ

 • สนามบินโอะคะดะมะ
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์1 ชั่วโมง
 • สนามบินมิสะวะ