ภูมิภาคโทโฮคุมีอาณาเขตที่กว้างขวาง การจะเดินทางให้ได้รอบๆ นั้น ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวเสียก่อน
หลังจากที่เดินทางเข้าพื้นที่โทโฮคุแล้ว จะเลือกใช้เป็นการเช่ารถเช่าในพื้นที่ หรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟ เป็นต้น ก็ได้
โดยให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางต่างๆ โดยดูจากเป้าหมายการท่องเที่ยวหรือระยะเวลาในการท่องเที่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีแพลนการท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่าย จากการรวมผสมวิธีการเดินทางทางรถไฟ และรถเช่า เป็นต้น อีกด้วย

เดินทางโดยใช้รถไฟ

ซัปโปโร - เซนได

  • ซัปโปโร
  • รถไฟ ด่วนพิเศษซูเปอร์โฮะคุโตะ3 ชั่วโมง 10 นาที
  • ชินฮะโกะดะเตะโฮะคุโตะ
  • รถไฟ ชิงคันเซนฮอกไกโด2 ชั่วโมง 45 นาที
  • เซนได

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินชินชิโตะเสะ - สนามบินเซนได

  • สนามบินชินชิโตะเสะ
  • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ / สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ / สายการบินแอร์ดู / สายการบินไอเบกซ์แอร์ไลน์ / สายการบินพีช1 ชั่วโมง 15 นาที
  • สนามบินเซนได