You might also be
interested in…

Oyaku-en (Aizu Matsudaira Clan Garden)
View Details
Daiji Shimizu / Seiryu Water
View Details