ศาลเจ้าอุเอะสุงิ

Uesugi Jinja

ศาลเจ้าสร้างขึ้นบนซากพระราชวังส่วนในฮองมารุของปราสาทโยเนซาวะ ตั้งอยู่ใจกลางสวนมัตสึงะซากิเพื่อสักการะอุเอสุงิ เคนชิน ศาลเจ้าหลักในปัจจุบันออกแบบโดยอิโต จูตะ ผู้ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ในเมืองโยเนซาวะและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะสถาปนิกที่ออกแบบศาลเจ้าเมจิและศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการสร้างใหม่ในปี 1923

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県米沢市丸の内1-4-13
เวลาเปิดทำการ
6:00 ~ 17:00
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0238-22-3189