การเปิดประสบการณ์ลิ้มรสเหล้าสาเก(PONSHUKAN-NIIGATA Co., Ltd.)

ไปโรงหมักสาเกแห่งเอจิโกะ ลิ้มรสเหล้าสาเกขึ้นชื่อให้ครบทุกแบรนด์!

จังหวัดนีงาตะนอกเหนือจากเป็นแหล่งปลูกข้าวแล้ว ยังมีน้ำที่ละลายมาจากหิมะจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับการผลิตเหล้าสาเก

"คิคิสาเกบันโชะ" เป็นสถานที่รวมเหล้าสาเกชื่อดังจากโรงหมัก 89 แห่ง ที่จังหวัดนีงาตะภาคภูมิใจ นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับการทดลองดื่มเหล้าสาเกจากทุกโรงหมักในจังหวัดนีงาตะแล้ว คุณจะได้สัมผัสกับความหลากหลายและเสน่ห์ของเหล้าสาเกด้วย คุณจะได้ทดลองดื่มเหล้าสาเกซึ่งรินใส่ "โอโจโกะ(ถ้วยเล็กๆ สำหรับดื่มสาเก)" 5 ถ้วย ในราคา 500 เยน ในสมัยก่อน จะนำเกลือมาใส่ไว้ในชามและอมเกลือไปพร้อมๆ กับดื่มเหล้าสาเก ปัจจุบันมีการผลิตเกลืออยู่ทั่วประเทศ คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสเหล้าสาเก โดยใช้เกลือของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นกับแกล้มได้

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県新潟市新潟県新潟市中央区花園1-96-47
ราคา
500 เยน (ต่อ 5 ถ้วย)
เวลาเปิดทำการ
9:30-20:30
วันหยุดทำการ
เปิดทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
เวลาที่จำเป็น
10 นาทีขึ้นไป
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
PONSHUKAN-NIIGATA Co., Ltd.
หมายเลขโทรศัพท์
025-240-7090