หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 29 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Gosen Tulip

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Gosen Tulip

พิพิธภัณฑ์ปงชุคัง

 • จังหวัดนิอิกะตะ

พิพิธภัณฑ์เหล้าแห่งนี้อยู่ที่สถานีรถไฟในนีงาตะ มีเหล้าจากโรงงานทั่วทั้งจังหวัดนีงาตะกว่า…

詳細はこちら
พิพิธภัณฑ์ปงชุคัง

Toki Messe

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Toki Messe

Komachi Geiko

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Komachi Geiko

Shirane University kite-fighting fireworks display

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Shirane University kite-fighting fireworks display

Nagaoka Festival Grand Fireworks

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Nagaoka Festival Grand Fireworks

Nigata Matsuri

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Nigata Matsuri

Minato Kobo

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Minato Kobo

Pia Bandai

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Pia Bandai

Marinepia Nihonkai

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Marinepia Nihonkai

Aganoriver Shiptour

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Aganoriver Shiptour

VINESPA

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
VINESPA

คฤหาสน์ตระกูลไซโต

 • จังหวัดนิอิกะตะ

แต่เดิมเป็นคฤหาสน์ของคหบดี เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถชมการแสดงและการละเล่นของเกอิชาแห่งเมื…

詳細はこちら
คฤหาสน์ตระกูลไซโต

สึกิโอคะออนเช็น

 • จังหวัดนิอิกะตะ

มีผู้มาเยือนมากมายเพราะได้ชื่อว่าเป็น "ออนเซ็นน้ำพุร้อนที่ช่วยทำให้ผู้หญิงมีผิวที่สวยมาก…

詳細はこちら
สึกิโอคะออนเช็น

Ijimino Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Ijimino Park

Ichishima Sake Brewery

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Ichishima Sake Brewery

Niigtata Rice Cracker Museum

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Niigtata Rice Cracker Museum

ปราสาทชิบาตะ

 • จังหวัดนิอิกะตะ

สร้างขึ้นเมื่อปีเคย์โจที่ 3 (1598) โดยมิโซงุจิ ฮิเดคัตสึ เจ้าเมืองคนแรก สร้างเสร็จในช่วง…

詳細はこちら
ปราสาทชิบาตะ

Murasugi Onsen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Murasugi Onsen

Tainai Kogen Beer Garden

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Tainai Kogen Beer Garden

Tainai City Natural Temmonkan

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Tainai City Natural Temmonkan

Residence of Watanabe Family

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Residence of Watanabe Family

Hyokosuikin Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Hyokosuikin Park

Fukushimagata

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Fukushimagata

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมนอร์ทเทิร์น Northern Culture Museum

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ในยุคสมัยเอโดะนั้น นีงาตะถือว่าเป็นเมืองแห่ง "ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร" ยิ่งไปกว่านั้น…

詳細はこちら
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมนอร์ทเทิร์น Northern Culture Museum

Honcho Ichiba

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Honcho Ichiba

Toyanogata Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Toyanogata Park

Bandai Bridge

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Bandai Bridge

Hakusan Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Hakusan Park
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!